ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Заготвителни дейности Заваровъчни дейности
 
 • Разкрой на листов материал до дебелина 3мм
 • Разкрой газорез - ръчно
 • Отрезни машини за прътов материал - до 250мм
 
 • Електро дъгово заваряване
 • Заваряване в защитена среда
 • Точково заваряване
Ротационна стругова обработка Фрезово пробивни обработки на призматични детайли
 
 • Струг кароселен - до максимален диаметър 900 мм
 • Стругове универсални - от малък габарит и точна обработка, до максимален диаметър 800мм и дължина 2000мм
 • Стругови ма;ини с ЦПУ - до максимален диаметър 580мм
 
 • Универсални фрезови машини за детайли с малки габарити и до 320х800мм
 • Фрезово - пробивен машинен център с ЦПУ за детайли с габарити до 320мм
 • Фрез - борверг за детайли с габаритни размери до 1000мм
Пробивни машини Координатно - разстъргваща вертикална машина 1000х700мм с въртяща и накланяща се маса.
 
 • Вертикално - пробивни машини - настолни и колонни
 • Радиално пробивна машина
   
Шлифовачни машини Зъбонарезни машини
 
 • Плоско - шлифовачни машини
 • Кръгло - шлифовачни машини
 • Кръгло - шлифовъчна безцентрова машина
 • Вътрешно шлифовъчна машина
 • Универсална заточваща машина
 
 • Зъбофрезови машини за прави и наклонени зъби с максимален диаметър на обработка до 800мм и максимален модул 12
 • Зъбодълбачни машини за детайли с максимален диаметър 800мм и модул 12
 • Зъбофрезова машина за конусни зъбни колела със спирални зъби, за детайли с максимален диаметър до 800мм и максимален модул 12
Разполагаме със съоръжение за вихрово нарязване на резби на валове и детайли тип болт, на база на вихрова глава на фирмата "Burgsmüler" .
       
За производството на сапани фирмата разполага с необходимото специфично оборудване: Високотонажна хидравлична преса и пълната екипировка за присъединяващи алуминиеви втулки.
       
Термообработка - разполагаме с пещи за обемна термообработка - закалка, нормализация и отпуск.