проекти Към момента Фортуна - 1, инвестира в разширяване на производствената и складова база.