продукти  
    Верижно колело.
(произведено за "Аурубис България" АД)
Въжеводене на 50 тонен въжен електротелфер.
       

Ремонт на различни видове редуктори.
 
Произвидство на шпилки с метрична и другопрофилна резба
 
Производство на различни габарити редуктори за електротелфери
 

 

Производство на различни видове зъбни колела. Производство на различни видове зъбни колела.
   
Производство на различни видове
зъбни колела.
Производство на различни видове
зъбни колела.
Профилиращи и калиброващи ролки за линии за производство на електро - заварени тръби.
   
Производство на редуктори за задвижване на кранови колички.